Waterdieptekaart

Veilig in situaties met water

In het geval van een gevaarlijke situatie zoekt u graag alle informatie die u voorhanden hebt tot op de bodem uit. Ook als het om incidentbestrijding gaat in een kanaal, recreatieplas, zwemvijver of zandafgraving. Wat is de waterdiepte? Zijn er obstakels aanwezig in het water? Waar kan de tewaterlating plaatsvinden? TBTA werkt waterkaarten uit waarop u al dit soort informatie overzichtelijk terugvindt.

Waterplassen Gelderland midden

Deze kaart is een GIS productie

Meer informatie?

Wilt u TBTA een waterkaart laten opstellen? Bel naar +31 (0)40 28 01 837 of stuur een bericht naar info@tbta.nl.